Systemy kamera-monitor odpowiednie rozwiązania 2019 (Polnisch) von Dometic GmbH

Weitere Dometic GmbH Kataloge | Systemy kamera-monitor odpowiednie rozwiązania 2019 (Polnisch) | 72 Seiten | 2019-03-05

Werbung

Seite 18 von Systemy kamera-monitor odpowiednie rozwiązania 2019 (Polnisch)

bezpieczeŃstwo i ochrona systemy kamera-monitor akcesoria kompatybilne z systemami cofania np umożliwiające przyłączenie dodatkowej kamery można znaleźć na stronach 64 – 69 monitor o podwyŻszonej wytrzymaŁoŚci i kamera z zamykanĄ osŁonĄ zgrany zespÓŁ manewrowanie ciężkim pojazdem na  trudnym terenie – nic prostszego wystarczy zastosować jeden z  dwóch oferowanych przez nas profesjonalnych systemów po włączeniu biegu wstecznego na  wyświetlaczu pojawia się obraz krytycznego obszaru za  pojazdem z  kamery cam 80cm na monitorze automatycznie wyświetlana jest pomoc przy manewrowaniu dokładne dostosowanie systemu do  wymiarów pojazdu gwarantuje jego 100-procentową niezawodność aby zapewnić doskonałą widoczność wokół pojazdu pakiet można rozszerzyć o dodatkowe kamery np boczne które aktywowane są automatycznie po dotknięciu przełącznika kierunkowskazu do jednego monitora można podłączyć do czterech kamer monitory o podwyŻszonej wytrzymaŁoŚci dometic posiadajĄ trzy dodatkowe zalety po pierwsze majĄ aŻ 4 wejŚcia kamer po drugie wyŚwietlajĄ znaczniki odlegŁoŚci ktÓre pozwalajĄ wyznaczyĆ granice obszaru zagroŻenia po trzecie kaŻdy z nich ma nakŁadanĄ osŁonĘ przeciwsŁonecznĄ 18 — dometic.com producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.