B-Models Neuheiten 2015 von Bahnorama

Weitere Bahnorama Kataloge | B-Models Neuheiten 2015 | 48 Seiten | 2017-03-02

Werbung

Seite 36 von B-Models Neuheiten 2015

www euro-tank-car .eu ho 1:87 vb-81020 set-preis 54,90 € set 2 wagons ‘kvg’ db vb-81021 set-preis 54,90 € set 2 wagons ‘caib’ nmbs/sncb vb-81022 set-preis 54,90 € set 2 wagons ‘gatx’ vb-81023 set 2 wagons ‘ vtg’ 36 d-vtgd d-gatxd